ATRIBUTII DIRECTOR EXECUTIV:

I. CONDUCEREA DIRECŢIILOR AGRICOLE JUDEȚENE ȘI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Conducerea direcţiilor agricole județene și a municipiului București se exercită de către directorul executiv al acestora, ajutat 
în exercitarea funcției
de către un director executiv adjunct, numit prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în condițiile legii.
În exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv  are în subordine întreg personalul instituției, coordonează toate activitățile acesteia și
emite decizii în condiţiile legii.
În cazul în care, din diverse motive, directorul executiv nu poate exercita atribuțiile curente, acestea vor fi delegate spre exercitare
directorului executiv adjunct.
Prin delegare de atribuții de la directorul executiv, directorul executiv adjunct coordonează serviciul  implementarea  politicilor, strategiilor
în  agricultură, consultanță  agricolă și formare profesională.

Servicii si Compartimente in subordine:

În subordinea directorului executiv funcționează următoarele structuri:

 1. Serviciul  implementarea politicilor, strategiilor în agricultură și industrie alimentară, consultanță agricolă și formare profesională cu             
  Compartimentul implementarea politicilor și strategiilor în agricultură  .
  Compartimentul implementarea politicilor și strategiilor din industria alimentară şi  de promovare a schemelor de calitate.
  Compartimentul formare profesională, promovare și elaborare proiecte.
  Compartimentul asistență tehnică zonală și RICA
 2. Serviciul monitorizare, inspecții tehnice, verificare și control în domeniul agriculturii și industriei alimentare și statistică agricolă, monitorizare piață.
 3. Compartimentul resurse umane, financiar – contabilitate, juridic, achiziții publice, administrativ și relații publice
 4. Compartimentul audit intern