ACCESUL LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

1. Acesul la informatiile publice este o favoare sau un drept ?
- Este un drept pentru ca:
* cetateanul plateste impozite statului;
* functionarii publici sunt in slujba cetateanului;
* cetateanul trebuie sa stie cum este gestionat banul public;
* cetateanul are dreptul de a verifica modul in care cei alesi isi respecta angajamentele;
* administratia publica este din ce in ce mai transparenta;
* este DREPTUL TAU !
2. Care sunt reglementarile de baza privind liberul acces la informatiile de interes public ?
- Reglementarile de baza privind liberul acces la informatiile de interes public sunt:
* Documentele internationale:
- Declaratia Universala a Drepturilor Omului, art. 19: "Orice persoana are dreptul la libertatea opiniei si a expresiei; acest drept include libertatea de a sustine opinii fara nici o interferenta si de a cauta, a primi si a raspindi informatii si idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere."
- Conventia Europeana pentru Drepturile Omului, art. 10.
- Principiile de la Johannesburg, Principiul I.
* Documentele interne:
- Constitutia României, art. 31: " Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit... Autoritatile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de personal."
- Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
- Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544 din 2001.
- Legea nr. 51 privind siguranta nationala, art. 12, alin. 3.
3. Care este importanta Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public ?
- Importanta acestei legi consta in faptul ca:
* dreptul de acces la informatiile de interes public este unul din principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice;
* autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa puna la dispozitia cetatenilor, din oficiu sau la cerere, toate informatiile de interes public;
* orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile publice informatiile referitoare la activitatea acestora;
* institutionalizeaza TRANSPARENTA in relatiile dintre cetatean si institutiile publice;
* va determina, in timp, o schimbare de mentalitate in relatia dintre cetatean si functionarii publici.
4. Care sunt principiile care guverneaza aplicarea Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public ?
- principiul transparentei - desfasurarea activitatii intr-o maniera deschisa fata de public, in care accesul liber la informatiile de interes public sa constituie regula, iar limitarea accesului la informatie sa constituie exceptia;
- principiul aplicarii unitare;
- principiul autonomiei - fiecare autoritate sau institutie publica va elabora propriul regulament de organizare si functionare a compartimentelor de informare si relatii publice, in conformitate cu prevederile legii si ale normelor metodologice.
5. Ce se intelege prin INFORMATIE DE INTERES PUBLIC ?
- Informatia de interes public este orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati sau institutii publice.
6. Informatia referitoare la datele personale este o informatie de interes public ?
- Da, dar numai in masura in care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii publice de catre persoana in cauza.
7. INFORMATIILE CLASIFICATE sunt informatii de interes public ?
- Da, numai ca accesul la acestea este limitat prin lege.
8. CINE poate solicita informatii de interes public ?
- Informatii de interes public poate solicita orice persoana fizica sau juridica, de cetatenie Româna sau straina.
9. CAT COSTA accesul la informatiile de interes public ?
- Accesul la informatiile de interes public este gratuit.
10. De cate FELURI sunt informatiile de interes public ?
- Informatiile de interes public sunt:
* informatii furnizate din oficiu - informatii pe care institutia publica este obligata sa le faca publice fara a exista o solicitare in acest sens.
* informatii furnizate la cerere - informatii obtinute in urma unei solicitari.
11. UNDE sunt disponibile informatiile din oficiu ?
- Informatiile furnizate din OFICIU sunt disponibile in PUNCTELE DE INFORMARE-DOCUMENTARE ale institutiei publice, in Monitorul Oficial al României sau in mijloacele de informare in masa, precum si in publicatiile proprii sau in pagina de Internet.
12. Care sunt CATEGORIILE de informatii publice ce se furnizeaza din oficiu ?
- Categoriile de informatii publice ce se furnizeaza din oficiu sunt:
* actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
* structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare si de audiente;
* numele si prenumele persoanelor din conducerea institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
* coordonatele prin care poate fi contactata institutia: denumire, sediu, nr. de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
* sursele financiare, bugetul si bilantul contabil al institutiei publice, programele si strategiile adoptate de fiecare institutie publica;
* lista cu documente considerate de interes public;
* modurile in care pot fi contestate si atacate deciziile autoritatilor si institutiilor publice in cazul in care o persoana se considera vatamata in ceea ce priveste exercitarea dreptului de a avea acces la informatiile de interes public.
13. CE sunt informatiile de interes public furnizate la cerere ?
- Orice informatie pentru care furnizarea este posibila numai in urma unei solicitari
14. Cum se pot obtine informatii de interes public, la cerere ?
- Informatiile de interes public furnizate la cerere se pot obtine:
* verbal, adresindu-va birourilor de informare publica sau persoanelor responsabile de informarea publica, unde, daca este disponibila, informatia solicitata va fi furnizata pe loc; daca nu este posibil acest lucru, veti fi indrumat sa depuneti o solicitare in scris, exceptie facind reprezentantii mass-media, carora raspunsul la solicitarele de informatii de interes public le vor fi furnizate in cel mult 24 de ore;
* in scris, pe suport de hirtie sau electronic - se pune la dispozitie un formular tip de solicitare a informatiilor de interes public, care va capata nr. de inregistrare;
* cei de la biroul de informare iti vor pune la dispozitie un formular tip de solicitare a informatiilor de interes public (descarca formular de solicitare)
15. Poti primi raspunsul si prin e-mail ?
- Poti solicita raspunsul si pe suport electronic (e-mail) daca birourile de informare publica detin mijloacele necesare
16. Care sunt termenele in care institutia publica este obligata sa raspunda solicitarilor ?
- Termenele in care institutia publica este obligata sa raspunda solicitarilor sunt:
* 10 zile lucratoare de la depunerea cererii;
* 30 zile lucratoare, in cazul in care durata necesara pentru idenificarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, dar institutia are obligatia sa anunte acest fapt in termen de 10 zile;
* 5 zile lucratoare, daca informatia solicitata este considerata a fi o informatie exceptata de la liberul acces.
17. Pot depune o RECLAMATIE daca consider ca mi-a fost incalcat dreptul la liberul acces la informatie ?
- Da, se poate depune reclamatie in cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al institutiei. (descarca formularul de reclamatie administrativa)
- Reclamatia trebuie adresata coducatorului autoritatii sau institutiei careia i-ati adresat solicitarea.
- Daca reclamatia este intemeiata, raspunsul va fi dat in 15 zile de la depunere si va contine informatiile solicitate, precum si mentionarea sanctiunilor disciplinare aplicate functionarului vinovat.
18. Pot sa ma adresez justitiei daca mi-a fost lezat dreptul de liber acces la informatie ?
- Da, puteti depune o plingere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carui raza domiciliati. Plingerea poate fi facuta in termen de 30 de zile de la data expirarii termenelor prevazute de lege pentru a se comunica raspunsul la solicitarile de informatii de interes public. Instanta poate obliga autoritatea sa furnizeze informatiile solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale. Daca sunteti nemultumit de hotarirea instantei puteti ataca hotarirea instantei prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curtii de Apel ramine definitiva si irevocabila. Atat actiunea depusa la prima instanta, cat si recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.