MADR feeds

 1. Oportunități de finanțare pentru domeniul pescuitului și acvaculturii și noi perspective pentru perioada 2021-2027

  În data de 25.02.2020 la Galaţi, Direcția Generală Pescuit – Autoritate de Management pentru POPAM (DGP AMPOPAM), a organizat o întâlnire pentru promovarea măsurilor Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 și pentru consultarea factorilor interesați, care activează în sectorul de pescuit și acvacultură, cu privire la cele mai relevante operațiuni care urmează a fi introduse în noua perioadă de programare a POPAM 2021-2027.

  La acest eveniment au participat Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Nechita-Adrian OROS, Secretarul de Stat Gheorghe ȘTEFAN, conducerea şi experți ai DGP AMPOPAM, precum și reprezentanți ai Agenției Naționale de Pescuit și Acvacultură, ai mediului academic, ai acvacultorilor, ai asociaţiilor de pescari, ai FLAG-urilor şi ai administraţiei publice locale.

  Subiectele abordate au vizat identificarea măsurilor care nu au fost eficiente, analizarea cauzelor precum şi a posibilelor soluţii în vederea remedierii deficienţelor identificate, prezentarea activității de elaborare a Programului pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027, necesităţile sectorului pescăresc pentru noua perioada de programare.

  În cadrul dezbaterilor, ministrul a precizat că una dintre soluţiile pentru valorificarea producţiei acvacultorilor o reprezintă înfiinţarea unor centre de gros care “vor fi realizate de asociaţii ca fiind singura soluţie pentru cei mulţi şi mici care să îşi vândă producţia la preţuri competitive“. Totodată, acesta a precizat că a “informat participantii că anul acesta dorim să demarăm cadastrarea şi intabularea terenurilor ce aparţin Agenţiei Naţionale de Pescuit şi Acvacultură (ANPA) în vederea concesionării acestora către fermieri, demararea lucrărilor Portului pescăresc de la Marea Neagră, precum şi promovarea consumului de peşte prin utilizarea fondurilor europene”.

  Ulterior, Secretarul de stat Gheorghe ŞTEFAN a adus în discuţie principalele probleme cu care se confruntă sectorul: lipsa unor instrumente de piaţă şi a unor centre de gros care pot elimina concurenţa neloială şi piaţa neagră, lipsa specialiştilor din domeniu, colaborarea interinstituţională deficitară, necesitatea identificării unor soluţii pentru a compensa lipsa subvenţiilor, precum şi necesitatea identificării unor soluţii viabile în vederea revitalizării sectorului, afirmându-şi speranţa că “flacăra pescăriei din România nu se va stinge la Galaţi”.

 2. Întâlnirea ministrului Adrian Oros cu E.S. David Saranga, ambasadorul Statului Israel la București

  În data de 20 februarie 2020, Adrian Oros, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, l-a primit la sediul instituției pe E.S. David Saranga, ambasadorul Statului Israel. Alături de ministru s-au aflat secretarul de stat George Scarlat, directorul general al Direcției Generale Afaceri Europene și Relații Internaționale, precum și consilieri de afaceri europene.

  Din delegația israeliană a făcut parte, de asemenea, atașatul economic al Misiunii Statului Israel, Bareket Knafo. Discuțiile au vizat colaborarea dintre România și Israel în principal în domeniul irigațiilor, combaterii deșertificării din prisma expertizei deținute de Statul Israel. E.S. David Saranga a manifestat disponibilitatea pentru schimbul de informații în cadrul unor vizite la nivel de experți, atât în Statul Israel, cât și în România în perioada următoare. La rândul său, ministrul Adrian Oros a subliniat că dorește să se facă pași concreți în ce privește această colaborare, fiind binecunoscut faptul că în Israel au fost identificate soluții inovative în agricultură și au fost atinse performanțe, cu toate că resursele de teren agricol și apă dulce sunt extrem de limitate.

  În vederea dinamizării schimburilor comerciale dintre România și Israel pe domeniul agricol, având în vedere potențialul existent, E.S. David Saranga a menționat că este necesară facilitarea discuțiilor pentru ca, în România să fie simplificată procedura de autorizare a abatoarelor kosher, ca opțiune la vânzarea animalelor vii.

  Ambasada Statului Israel la București, prin Serviciul Economic și Comercial, care reprezintă o extensie a ministerului din Israel cu atribuții pe domeniul economic, a solicitat o listă a priorităților pe termen mediu ale sectorului agricol din România pentru ca în cadrul evenimentelor de specialitate ce au loc la noi în țară să fie identificate firme care să asigure expertiză. Unul dintre evenimentele de interes pentru partea israeliană este târgul internațional INDAGRA.

  De asemenea, ministrul Adrian Oros a menționat demersurile României privind obținerea statului de parte a Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, domnul ambasador subliniind susținerea Statului Israel față de acest deziderat. 

  La finalul întâlnirii, E.S. David Saranga și-a exprimat dorința de a demara proiecte de succes împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

 3. Întâlnirea ministrului Adrian Oros cu ambasadorul Ungariei la București

  Miercuri, 19 februarie 2020, Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, l-a primit la sediul MADR pe E.S. Botond Zákonyi, ambasadorul Ungariei la București, însoțit de atașatul pentru agricultura și mediu- dl. Tibor László Sándor. Alături de ministrul Oros s-au aflat secretarul de stat Aurel Simion, precum și directorul general al Direcției Generale Afaceri Europene și Relații Internaționale.

  Întâlnirea a vizat consolidarea cooperării bilaterale între cele două state și în cadrul Uniunii Europene, discuția fiind premergătoare întâlnirii care va avea loc între ministrul Adrian Oros și omologul său ungar, István Nagy, în 29 februarie 2020, la Cluj. Cu această ocazie, vor fi abordate subiecte de interes comun pentru ambele țări, precum: evoluția Pestei Porcine Africane și a gripei aviare pe teritoriul României și Ungariei și identificarea de soluții pentru a ține în frâu aceste boli, modul de funcționare al Camerelor Agricole în Ungaria și posibilitatea implementării unui sistem similar în țara noastră, noua Politică Agricolă Comună cu accent pe Pactul Verde European ”Green Deal”, precum și menținerea Sprijinului Cuplat și a Ajutoarelor Naționale Tranzitorii, problema plafonării voluntare. Ministrul Oros a afirmat că țara noastră susține plafonarea voluntară şi plata redistributivă, astfel încât să poată fi sprijinite mai mult fermele de familie, acesta fiind un obiectiv prioritar al conducerii MADR, ca și dezvoltarea procesării produselor agricole.

  În cadrul viitoarei întâlniri de la Cluj, alături de Ministrul român al agriculturii se va afla Președintele Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, având în vedere tematica propusă pentru discuții.

 4. Seminar de informare privind promovarea produselor agricole și alimentare organizat la MADR

  Marți, 18 februarie 2020, la sediul MADR a avut loc seminarul „INFO DAY – Acțiuni de informare și promovare a produselor agricole și alimentare”, organizat de MADR în colaborare cu reprezentanți ai Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (CHAFEA) din cadrul Comisiei Europene. Secretarul de stat Aurel Simion a deschis evenimentul dedicat lansării programului de promovare pentru anul 2020 a produselor agroalimentare europene sub sloganul „Enjoy, it’s from Europe”, finanțat din fonduri europene. Alături de secretarul de stat s-au aflat directori și experți din cadrul direcțiilor de specialitate ale MADR și APIA. De asemenea, au participat și grupurile aplicante pe sistemele de calitate europene, precum şi reprezentanți ai organizaţiilor interprofesionale.

  Programul se adresează organizațiilor profesionale și interprofesionale, grupurilor și organizațiilor de producători, precum și celor din sectorul agroalimentar, care au ca obiect de activitate acțiuni de promovare. Programele simple pot fi depuse de una sau mai multe organizații din aceeași țară a Uniunii Europene, iar programele multinaționale provin de la cel puțin două organizații naționale din cel puțin două state membre sau din organizații europene.

  În intervenția sa, secretarul de stat Aurel Simion a subliniat că programul de informare și promovare pentru anul 2020 are drept scop creșterea conștientizării și a capacității de recunoaștere a schemelor de calitate. Oficialul a declarat că una dintre prioritățile MADR este elaborarea de scheme de calitate, România are în lucru trei scheme noi de calitate ce urmează a fi notificate la Comisia Europeană. Totodată, secretarul de stat a evidențiat importanța acordării unei atenții sporite acestor scheme de calitate, având în vedere valoarea și calitatea produselor agroalimentare românești precum și istoricul rețetelor tradiționale de care țara noastră dispune.   

  Reprezentantul Comisiei Europene, Varvara Bektasiadou, a prezentat principalele prevederi ale acestui program de finanțare - politica UE privind promovarea, programul de lucru și cererile de propuneri pentru anul 2020. Astfel, au fost detaliate prioritățile tematice, bugetele alocate, entitățile și produsele eligibile, piețele care vor fi țintite și procedura de transmitere a propunerilor de proiecte. La finalul prezentării, oficialul a răspuns întrebărilor adresate de participanții interesați să depună proiecte.

  Obiectivele specifice principale ale programului vizează: sporirea competitivității produselor agricole şi a anumitor produse alimentare din Uniune, a consumului acestora, precum şi a vizibilităţii lor atât în Uniune, cât şi în afara sa, creşterea nivelului de cunoaştere şi recunoaştere a sistemelor de calitate ale Uniunii, majorarea cotei de piaţă a produselor agricole şi a anumitor produse alimentare din Uniune.  

  În anul 2020, pentru promovarea produselor agroalimentare în UE și țări terțe, prin programul „Enjoy, it’s from Europe” a fost alocat un buget total de 200,9 milioane Euro

  Aceste programe de finanțare urmăresc informarea consumatorilor din Uniunea Europeană și din întreaga lume cu privire la valoarea produselor certificate pe diferite scheme de calitate ale UE, precum indicațiile geografice, produsele ecologice sau produsele cu indicația “produs montan”. Totodată, aplicanții pot promova standardele înalte de siguranță și calitate ale UE, precum și diversitatea și autenticitatea produselor europene.

  Data limită de depunere a proiectelor este 15 aprilie 2020. Persoanele interesate să obțină acest sprijin pot afla mai multe detalii de pe site-ul www.madr.ro, secţiunea Agricultura – Promovare produse agroalimentare.

 5. Întâlnirea ministrului Adrian Oros cu E.S. Raja Jhinaoui Ben Ali, ambasadorul Republicii Tunisiene la București

  Marți, 18 februarie 2020, Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a primit-o la sediul instituției pe E.S. Raja Jhinaoui Ben Ali, ambasadorul Republicii Tunisiene la București. Alături de ministrul Oros s-au aflat secretarul de stat Emil Dumitru, precum și directorul general al Direcției Generale Afaceri Europene și Relații Internaționale.

  În deschiderea întâlnirii, ministrul Adrian Oros a precizat că România și Tunisia colaborează în baza Acordului cadru de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene, ce a fost semnat în anul 2008. În acest sens, ministrul a subliniat că susține relațiile de cooperare în domeniul de competență, inclusiv facilitarea contactelor dintre reprezentanții mediului privat din cele două state și își exprimă disponibilitatea de a lansa și/ sau dezvolta relații de cooperare în ce privește sectorul agricol.

  Având în vedere Acordul de cooperare, cele două parți au agreat necesitatea actualizării domeniilor de cooperare conform noilor tendințe și evoluții și constituirea unui Comitet tehnic din experții din cele două ministere, pentru a pune în aplicare prevederile documentului.  MADR ar putea sprijini prin expertiză în domeniul zootehnic, în ce privește materialul săditor și semințele, în sectorul irigațiilor și al îmbunătățirilor funciare, precum și în cel fitosanitar - sănătatea plantelor şi utilizarea durabilă a pesticidelor. De asemenea, MADR susține inițierea relațiilor de cooperare cu fructificarea potențialului existent la nivelul celor două țări, crearea unor condiții favorabile de dezvoltare reciproc-avantajoasă în domeniile agriculturii și industriei alimentare.

  La rândul său, E.S. Raja Jhinaoui Ben Ali, ambasadorul Republicii Tunisiene la București, a precizat că țara sa dispune de cantități importante de ulei de măsline de foarte bună calitate, care ar putea fi oferite, spre export către România.

  În încheiere, ministrul Adrian Oros și-a exprimat speranța că relațiile dintre România și Republica Tunisiană se vor dinamiza în ce privește colaborarea în domeniul agricol și al industriei alimentare, având în vedere potențialul de care dispun ambele țări și a asigurat-o, în această privință, pe E.S. Raja Jhinaoui Ben Ali, de toată deschiderea și disponibilitatea sa și a colegilor din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

 6. Monitorizarea reziduurilor de pesticide din legume, fructe si cereale provenite din producția internă

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Laboratoarele pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante și Produse Vegetale ale Autorității Naționale Fitosanitare, monitorizează anual reziduurile de pesticide din fructe, legume și cereale provenite din producția internă.

  Conform ultimului Raport privind Planul Național de Monitorizare a Reziduurilor de Pesticide din Fructe, Legume și Cereale, în anul 2019, la Laboratorul pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante și Produse Vegetale din Bucureștis-au analizat 419 probe de tomate (412 probe tomate din cadrul Programului guvernamental de sprijin pentru tomate în spații protejate), din care în 227 probe (54%) nu au fost găsite reziduuri de pesticide, în 192 probe (46%) valorile reziduurilor au fost mai mici decât limitele maxime admise stabilite prin Regulamentul (CE) nr.396 din 2005 și nu au prezentat nici un risc pentru sănătatea consumatorilor, iar într-o singură probă de tomate s-au identificat reziduuri cu valori mai mari decât limitele maxime admise, aceste tomate fiind retrase de la comercializare și luându-se toate măsurile prevăzute de legislație.

  În cadrul Laboratorului Regional pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante și Produse Vegetale Mureș, în anul 2019, au fost analizate 256 probe de tomate, din care în 175 probe (68,36%) nu au fost găsite reziduuri de pesticide, iar în 81 probe (31,64%) valorile reziduurilor au fost mai mici decât limitele maxime admise stabilite prin Regulamentul (CE) nr.396 din 2005 și nu au prezentat nici un risc pentru sănătatea consumatorilor.

  În anul 2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va continua programul de susținere  a tomatelor în spații protejate și, pentru a crește și mai mult încrederea consumatorului în produsele provenite de la producătorii autohtoni, a fost introdusă obligativitatea depunerii de către beneficiari la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, a copiei Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat la zi și verificat de Oficiul Fitosanitar Județean din cadrul Autorității Naționale Fitosanitare. 

  Autoritatea Națională Fitosanitară se va implica prin acțiuni de instruire cu privire la respectarea modului de utilizare a produselor de protecție a plantelor în tratamentele fitosanitare, va verifica registrele de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor și va monitoriza în continuare reziduurile de pesticide din legume, fructe și cereale.

 7. Programul ”TOMATA” continuă și în 2020

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează că „Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate” continuă și în anul 2020.

  Termenul limită de înscriere în program este 15 aprilie 2020, iar termenul limită de valorificare a producției este 15 iunie 2020, inclusiv.

  În plus, pentru a avea siguranța că tomatele ce vor fi oferite populației vor avea o calitate cât mai bună, beneficiarii trebuie să deţină un registru de evidență a tratamentelor de protecție a plantelor, ce va fi verificat de către inspectorii Autorității Naționale Fitosanitare.

  Reprezentanții Direcțiilor pentru Agricultură Județene efectuează verificări la începutul rodirii și înainte de începerea recoltării în vederea evaluării producției.

  Bugetul total al programului pentru Ciclul I este de aproximativ 40 milioane euro, iar beneficiarii trebuie să valorifice o cantitate de 3 tone/1.000 mp.

  Principalele modificări pentru anul 2020 au avut în vedere îmbunătățirea programului, astfel încât consumatorii să beneficieze de  tomate de calitate din producția autohtonă.

  Ca element de noutate, în anul 2020, verificarea preliminară a dosarelor și instruirea fermierilor privind respectarea normelor de utilizare a produselor de protecția plantelor se va realiza  de către reprezentanții Direcțiilor pentru Agricultură județene și respectiv, de către inspectorii Autorității Naționale Fitosanitare, la Primăria localității respective.

  Măsura va fi luată în special pentru cele câteva județe unde sunt foarte mulți beneficiari și pentru a venii în sprijinul fermierilor.

 8. Conferință de presă

  Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a susținut în data de 12 februarie 2020 o conferință de presă la sediul instituției în cadrul căreia a prezentat programele de minimis și măsurile de sprijin pentru fermieri în anul 2020.

  Ataşat găsiţi materialul suport prezentat cu această ocazie.

 9. Întâlnirea ministrului Nechita-Adrian Oros cu Ambasadorul Statului Qatar

  Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, l-a primit astăzi, 12 februarie 2020, la sediul MADR pe E.S. Abdulla Nasser A. Alhemaidi, ambasador al Statului Qatar la București. La întâlnire au participat secretarul de stat Aurel Simion, precum și directori și experți din cadrul direcțiilor de specialitate ale MADR.

  Principale subiectele de discuție au vizat dezvoltarea relațiilor de cooperare bilaterală și intensificarea schimburilor comerciale. Ambasadorul Statului Qatar a precizat că agricultura reprezintă unul din domeniile importante de colaborare bilaterală dintre cele două țări, existând interes atât pentru cerealele din România, precum și pentru importul de ovine din țara noastră. Domnia sa și-a exprimat intenția de a regăsi mai multe produse agroalimentare românești pe piața din Qatar, menționând că apreciază calitatea acestora, referindu-se în special la ulei, faină și porumbul din România. 

  În cadrul discuțiilor, ministrul Adrian Oros a evidențiat tradiția îndelungată a relațiilor de cooperare comercială între România și statul Qatar, în special în domeniul exportului de cereale și animale vii, amintind Memorandumul de Înțelegere privind cooperarea în domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România și Ministerul Municipalității și Mediului din Statul Qatar, semnat în noiembrie 2018.

  Ministrul a declarat că există un interes major din partea crescătorilor de ovine din România de a stabili parteneriate durabile pentru exportul de ovine. În acest sens, ministrul a transmis ambasadorului propunerea de a încuraja și de a sprijini oamenii de afaceri din Qatar în vederea stabilirii de contacte directe cu asociații ale crescătorilor de ovine din România în scopul dezvoltării unor parteneriate viabile cu beneficii reciproce.

  De asemenea, ministrul Adrian Oros a exprimat rugămintea ca statul Qatar să accepte înlocuirea exporturilor de animale vii cu cele de carcasă refigerată/congelată, pe perioada verii, în special când este caniculă, conform recomandărilor europene. Ministrul a mai afirmat că trecerea treptată de la comerțul cu animale vii la comerțul cu carne în carcasă se va reflecta în final în calitatea cărnii și va proteja animalele de toate efectele negative ale transportului în condiții de vreme caniculară. Aceasta propunere a fost agreată de partea qatareză, Ambasadorul prezentând și o variantă alternativă, respectiv cea a transportului pe cale aeriană, pentru animalele vii.

  La finalul întâlnirii, E.S. Abdulla Nasser A. Alhemaidi a reînnoit invitația, acceptată de partea română, de a participa la Târgul internațional de agricultură din luna martie, AGRITEQ 2020, care se va desfășura la Doha, în perioada 17-20 martie 2020. Ministrul Adrian Oros a subliniat că aceasta va fi o ocazie pentru a pune în legătură reprezentanții marilor asociații de crescători de animale cu oameni de afaceri din Qatar, pentru a face pași concreți în colaborarea dintre cele două state.   


   {gallery}galerie-foto/2020/02.februarie2020/12.02.2020 - Qatar{/gallery}

 10. Conducerea MADR s-a întâlnit cu un Grup parlamentar al Adunării Republicii Macedonia de Nord

  Conducerea MADR a primit astăzi, 6 februarie 2020, o delegație a Grupului parlamentar al Adunării Republicii Macedonia de Nord pentru cooperarea cu România, condusă de Președintele Pancho Minov. La întâlnire au participat ministrul Nechita-Adrian Oros, alături de secretarii de stat George Scarlat și Emil Florian Dumitru, precum și directori ai direcțiilor de specialitate din cadrul MADR.

  Întâlnirea a vizat solicitarea sprijinului României în domeniul agricol în perspectiva integrării Macedoniei de Nord în structurile euro-atlantice. Partea macedoneană și-a exprimat interesul de a beneficia de experiența României în următoarele domenii: legislația în domeniul vitivinicol, industrie alimentară și fond funciar, accesarea fondurilor europene în procesul de pre-aderare la Uniunea Europeană.

  Ministrul Nechita-Adrian Oros a făcut o succintă prezentare a parcursului României de la pre-aderare până în prezent, când se lucrează la elaborarea viitorului Plan Național Strategic 2021-2027, cu întreg personalul din Minister și cu implicarea mediului asociativ.

  În ceea ce privește sectorul vitivinicol, delegația din Macedonia a fost îndrumată de conducerea MADR să protejeze fiecare indicație geografică prin întocmirea de caiete de sarcini care să fie notificate la Comisia Europeană, să realizeze inventarierea plantațiilor precum și să adopte măsuri cu impact pozitiv precum reconversia podgoriilor. De asemenea, oficialii români au încurajat partea macedoneană să se alinieze politicilor de mediu și climă ale Uniunii Europene, prin conversia suprafețelor la agricultura ecologică.  

  La întâlnirea de la sediul MADR a participat și o delegație din cadrul Parlamentului României condusă de Președintele grupului de prietenie cu Republica Macedonia de Nord, Ioan-Cristian Chirteș.

  La finalul întâlnirii, conducerea MADR i-a asigurat pe reprezentanții din Macedonia de toată deschiderea pentru o colaborare în vederea transferului de know-how de la experții din MADR în domeniile de interes pentru partea macedoneană.   

© 2018 DADR Alba. All Rights Reserved.
Politica Cookie Acest site utilizează module cookie strict necesare - functionare. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii lor.