MADR feeds

 1. Referitor la apariția în spațiul public a unor informații legate de preluarea de către MADR a unui teren de 30 de ha din Băneasa care aparține ASAS, pentru corecta informare a opiniei publice, MADR face următoarele precizări:

  În Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nu se află în pregătire nici un act normativ care să schimbe obiectul de activitate al stațiunii sau destinația terenului ce se află în proprietatea sa. Sunt regretabile informațiile prezentate în mass-media pe această temă, având în vedere că MADR este preocupat de situația din domeniul cercetării și acționează în direcția îmbunătățirii acestui sector.

  Dovada acestei preocupări constă în faptul că în baza Legii 45/2009, stațiunile de cercetare trebuie sa fie incluse într-un program de reorganizare, fiind emise pentru fiecare  dintre acestea o hotărâre de guvern.

  Din nefericire, din 2009 până în 2017, timp de 8 ani, cele 4 guverne: Emil Boc, Mihai- Răzvan Ungureanu, Victor Ponta și Dacian Cioloș, care s-au perindat la conducerea țării, au dat dovadă de o totală lipsă de preocupare pentru acest sector, ținând cont că au emis doar 3 hotărâri de guvern din 52. Nu a fost urmărit procesul de reorganizare prin hotărâre de guvern, așa cum prevede legea, stațiunile acumulând datorii, blocându-se astfel din punct de vedere financiar.

  Imediat după instalare, Guvernul PSD ALDE a reluat după 8 ani procesul de reorganizare, accelerându-l, așa se face că, până la această dată, au fost elaborate și aprobate în doar 2 ani 47 de HG-uri pentru tot atâtea stațiuni de cercetare, care au ieșit astfel din blocaj și pot să își continue activitatea de cercetare științifică pentru fiecare stațiune in parte. În această situație se află și Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Pomicolă Băneasa, care prin HG 892/2018 își continuă activitatea, MADR fiind preocupat de îmbunătățirea activității de cercetare în agricultură.

 2. Consiliul Agricultură și Pescuit din 15 aprilie 2019 - Principalele rezultate

  Pachetul de reformă a politicii agricole comune (PAC) pentru perioada de după 2020

  “Ambiția de mediu a politicii agricole comune este un element-cheie al reformei care va aduce beneficii nu numai pentru fermieri, ci și pentru toți cetățenii europeni care doresc alimente durabile și un viitor mai ecologic. Clima, biodiversitatea, calitatea apei, sănătatea animalelor și a plantelor sunt doar câteva dintre problemele pe care le-am discutat în vederea asigurării unei securități alimentare durabile”, a afirmat Petre Daea,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale din România și președinte al Consiliului.

  Consiliul a desfășurat un schimb de opinii, în sesiune publică, cu privire la noua arhitectură verde a pachetului de reformă a PAC post-2020, pe baza unui document al președinției. Miniștrii și-au concentrat intervențiile pe condiționalitatea consolidată și standardele conexe, pe schemele ecologice și pe ambiția crescută în materie de mediu a PAC.

  Grupul operativ pentru Africa rurală

  Comisia și președintele Grupului operativ pentru Africa rurală, dl Tom Arnold, au informat Consiliul despre raportul final al grupului operativ publicat la 7 martie. Raportul identifică modalități de a stimula dezvoltarea economică durabilă și favorabilă incluziunii în zonele rurale africane.

  Ulterior, Consiliul a desfășurat un schimb de opinii cu privire la cele șase recomandări-cheie prezentate în raport, ca parte a pregătirilor pentru viitoarea conferință ministerială pentru agricultură, care va fi organizată în comun de Comisia Europeană și Uniunea Africană la 21 iunie 2019, la Roma.

  Situația pieței

  Comisia a informat Consiliul cu privire la situația actuală de pe principalele piețe agricole, punând accentul în special pe sectorul zahărului, al fructelor, al produselor lactate, al cărnii și al uleiului de măsline. Ulterior, miniștrii au avut un schimb de opinii cu privire la perspectivă și au schimbat informații cu privire la situațiile naționale respective.

  Alte subiecte de pe ordinea de zi

  La prânz, miniștrii au discutat cu privire la impactul carnivorelor mari, precum lupii, urșii și mistreții și alte specii asupra agriculturii.

  Miniștrii au fost informați, de asemenea, cu privire la:

  • acțiunile UE împotriva defrișărilor și a degradării pădurilor
  • o declarație comună a Republicii Cehe, Poloniei și Slovaciei cu privire la Directiva privind energia din surse regenerabile după 2020
  • rezultatele conferinței la nivel înalt privind cercetarea și inovarea în domeniul agricol

   {gallery}galerie-foto/2019/04.aprilie2019/15.04.2019 - Consiliu{/gallery}

 3. Viitorul liceelor agricole dezbătut la MADR

  În data de 15 aprilie 2019, la sediul MADR, a avut loc o întâlnire de lucru cu reprezentanții liceelor agricole pentru discuții aplicate privind Legea 57/2019. Reamintim că, în conformitate cu prevederile Programului de Guvernare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a elaborat proiectul de lege care reglementează activitatea liceelor agricole, în sensul stopării declinului acestora, asigurând corelarea programei școlare și a specializărilor cu noile realități din agricultură.

  La întâlnire au participat subsecretarul de stat Maricel Floricel Dima, directorul general al direcției Generale de Politici Agricole, Elena Tatomir, reprezentanți ai organizațiilor și asociațiilor de profil, fermieri.

  În deschiderea discuțiilor, Maricel Dima a făcut o prezentare succintă a celor mai importante aspecte din lege și a descris măsurile pe careMADR trebuie să le întreprindă:

  - Elaborarea unui Ordin comun MADR și Ministerul Educației Naționale (MEN) privind stabilirea liceelor tehnologie cu profil preponderent agricol care vor fi selectate pentru finanțare;

  - Elaborarea unui program de investiții pe o perioadă de trei ani, repartizată pe unitățile de învățământ selectate;

  - Stabilirea cifrei anuale de școlarizare și înființarea de noi specializări/calificări profesionale;

  - Elaborarea unui model cadru de contract de management privind gestionarea investițiilor specifice care se va încheia între Direcțiile pentru Agricultură Județene și unitățile de învățământ selectate;

  - Desemnarea celor doi membri din partea MADR în consiliile de administrație ale liceelor cu profil preponderent agricol;

  - Stabilirea unei proceduri de control tehnic privind modul de gestionare, întreținere și exploatare a investițiilor realizate de către MADR;

  - Elaborarea unui ordin comun al MADR și MEN privind modul de utilizare al veniturilor proprii obținute prin valorificarea produselor realizate prin loturile didactice;

  - Elaborarea unei hotărâri de guvern prin care se vor atribui loturile didactice pentru liceele care nu dețin aceste suprafețe de teren;

  - Elaborarea unui program unitar de efectuare a practicilor de specialitate;

  - Înființarea unui birou pentru învățământ în cadrul MADR.  

  În cadrul dezbaterii subsecretarul de stat a afirmat: ”Acesta este un prim pas pe care trebuie să-l valorificăm, cu speranța că viitorul va fi mai solid, pentru a revigora învâțământul liceal agricol și tot ceea ce înseamnă implicarea acestui sector în componenta agricolă și în viața fermierilor. Esența acestei legi este de a aduce la realitatea zilei liceele agricole pe componenta de practică agricolă”. 

  Asociațiile de fermieri și-au exprimat susținerea față de acest proiect, subliniind necesitatea creării unui parteneriat astfel încât fermierii să poată avea implicare directă în activitatea liceelor agricole prin derularea unor proiecte de cercetare și a unor stagii de practică.

  În urma discuțiilor purtate, părțile implicate au stabilit menținerea dialogului, astfel încât, printr-un schimb de informații și idei permanent să identifice cele mai bune soluții pentru învățământul liceal agricol, pentru ca, în timp, această ramură a educației să redevină de interes pentru tinerii pasionați de agricultură, dar care doresc să facă și performanță în acest domeniu.

 4. Memorandum semnat între România și Vietnam în domeniile agriculturii și sanitar-veterinar

  Daniel Dumitru Botănoiu, secretar de stat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, împreună cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, au semnat luni, 15 aprilie 2019, un Memorandum de Înțelegere cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale al Republicii Socialiste Vietnam. Scopul principal al acestuia este de a stabili cadrul general de cooperare în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, al sănătății animale și al siguranței alimentare.

  Astfel, părțile vor colabora pe chestiuni în materie de producție vegetală și animală, aspecte fitosanitare și aspecte legate de sănătatea animalelor, în domeniul tehnologiei pentru producția și procesarea produselor agricole. Un alt sector de cooperare este cel al creșterii animalelor, fiind de interes tehnologiile de producție, aspecte nutriționale, reproductive sau genetice. România și Vietnam vor coopera, de asemenea, și în ce privește infrastructura și mecanizarea agriculturii – domeniul îmbunătățirilor funciare și sisteme moderne de irigare, precum și în domeniul dezvoltării pieței produselor agroalimentare.

  De interes pentru ambele părți este cooperarea pentru îmbunătățirea dezvoltării organizațiilor de fermieri, pentru îmbunătățirea producției, reglementarea și certificarea agriculturii ecologice, precum pe aspecte ce vizează calitatea produselor alimentare și controlul siguranței produselor agroalimentare.

  În ceea ce privește cercetarea și formarea în domeniul agricol, România și Vietnam vor colabora, de asemenea, în domeniul sănătății și bunăstării animalelor și al siguranței alimentare.

  În urma Memorandumului semnat astăzi, România și Vietnam vor promova și facilita cooperarea între întreprinderi, instituții și agenți economici din cele două țări, care activează în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale.

  Semnarea a avut loc în contextul vizitei oficiale pe care prim-ministrul R. S. Vietnam, Nguyen Xuan Phucde, o efectuează astăzi, 15 aprilie 2019, la Palatul Victoria, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul român, Viorica Dăncilă.

  {gallery}galerie-foto/2019/04.aprilie2019/15.04.2019{/gallery}

 5. Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, va participa luni, 15 aprilie 2019, la Luxemburg, la Consiliului AgriFish. Astfel, ministrul Petre Daea va conduce lucrările reuniunii Consiliului Uniunii Europene (Agricultură și Pescuit), al treilea Consiliu prezidat de România de la preluarea  Președinției Consiliului Uniunii Europene.

  Principalele teme aflate pe agenda Consiliului vizează Pachetul de reformă a PAC post 2020, Regulamentul privind planurile strategice în domeniul PAC - schimb de opinii cu privire la arhitectura verde, cercetarea și agricultura.

  În cadrul Consiliului vor avea loc informări din partea Comisiei și schimburi de opinii cu privire la următoarele problematici: o planetă curată pentru toți- o viziune strategică pe termen lung pentru o economie neutră din punct de vedere al climei – abordare din punct de vedere al aspectelor agricole, situația pieței, Grupul operativ pentru Africa rurală (GOAR), Declarația privind un viitor digital inteligent și durabil pentru agricultura europeană și zonele rurale europene.    

 6. Participarea ministrului Petre Daea la târgul Agraria

  În data de 11 aprilie 2019, ministrul Petre Daea a deschis oficial cea de-a 25-a ediție a târgului Agraria, unul dintre cele mai apreciate târguri internaționale pentru agricultură, industrie alimentară și zootehnie și cel mai mare eveniment de profil din Transilvania, ce se desfășoară în perioada 11-14 aprilie 2019, în localitatea Jucu din județul Cluj.          

  Cu această ocazie ministrul a afirmat: ”Rodul muncii fermierilor este încununat de succes atunci când toți suntem împreună, când își dă mâna administrația cu interesul fermierilor, când își dau mâna toți cei care plămădesc rânduiala în țară, din respect pentru această muncă excepțională pe care o fac fermierii”. Ministrul a salutat și a felicitat organizatorii pentru această inițiativă deosebită de a facilita întâlnirea dintre cercetători, mediul academic, producători de utilaje și pe toți cei care colaborează pentru obținerea de rezultate mai bune în agricultură.    

  Această manifestare constituie o oportunitate pentru fermierii din toată țara de a se informa cu privire la tendințele și noutățile referitoare la tehnologiile agricole, adaptate specificului fiecărei zone. La târg participă peste 300 de companii expozante din 10 țări, iar fermierii și specialiștii din domeniu au ocazia de a realiza schimb de informații și de a încheia parteneriate.

  La această ediția aniversară, Comisia Europeană DG AGRI – Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală va fi prezentă cu un stand, ce are ca temă „ De la fermă la consumator, alimente durabile pentru un stil de viață sănătos”. Astfel, experții europeni își doresc să informeze publicul asupra implicării Uniunii Europene în ceea ce privește asigurarea unei cantități suficiente de produse alimentare, sigure și de calitate pentru toți cetățenii.

  De asemenea, Agenția Națională de Zootehnie, gazda salonului Zootehnica Show, dedicat digitalizării fermei zootehnice aduce în atenție posibilitățile de îmbinare optimă a productivității cu bunăstarea animalelor şi sustenabilitatea resurselor. Adoptarea digitalizării în sectorul zootehnic românesc reprezintă un subiect important de dezbatere, noile aspecte legate de digitalizare putând aduce valoare adăugată agriculturii românești.

 7. Participarea delegației Autorității Naționale Fitosanitare la cea de-a 14-a reuniune a Comisiei pentru Măsuri Fitosanitare (CPM 14 Affairs)

  La Roma a avut loc cea de-a 14-a reuniune a Comisiei pentru Măsuri Fitosanitare (CPM 14 Affairs),la invitația Directorului general al FAO (Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură) domnul Graziano da Silva. Sesiunea a fost convocată în conformitate cu prevederile Articolului XI al Convenției Internaționale pentru Protecția Plantelor (1997).

  În cadrul sesiunilor de lucru pentru dezvoltarea sectorului fitosanitar pe termen mediu și lung au fost identificați 5 piloni. Astfel, primul pilon vizează asigurarea unei abordări uniforme în aplicarea măsurilor fitosanitare,  fiind asumat în acest sens Cadrul Strategic pentru perioada 2020-2030, care subliniază liniile directoare pentru Organizațiile Naționale de Protecția Plantelor (NPPOs).

  Cel de-al doilea pilon este reprezentat de aprobarea în unanimitate a declarației care recunoaște necesitatea unei finanțări sustenabile și solicitarea ca FAO să își mărească sprijinul financiar pentru IPPC.

  Al treilea suport este constituit de adoptarea unor standarde privind fumigația și măsuri de diagnosticare în laboratorcare să contribuie la reducerea ariei de răspândire a organismelor dăunătoare Xylella fastidiosa și Bactrocera dorsalisși altele.

  Totodată, o măsură gândită să sprijine la nivel mondial un comerț mai sigur, dar și creșterea in volum a acestuia, este adoptarea de către părțile contractante a planului de susținere financiară și dezvoltare a sistemului e-Phyto. Comisia Europeană și cele 28 de state membre au decis să investească financiar în acest sistem electronic care va trece de la faza de proiect la faza de implementare pentru dezvoltarea atât a sistemului hardware, cât și pentru crearea unei legături între acest sistem electronic si sistemul TRACES (TRACES: TRAde Control and Expert System) operat în Uniunea Europeană.

  Comitetul din cadrul IPPC responsabil cu pregătirea Anului International al Sănătății Plantelor a prezentat logo-ul și sloganul care definesc imaginea Anului International al Sănătății Plantelor, precum si planul de acțiune si bugetul alocat pentru activitățile dedicate creșterii gradului de conștientizare în ceea ce privește sănătatea plantelor la nivel global.

  În funcție de competențele de vot, Delegația României și cea a Comisiei Europene au susținut cei 5 piloni de dezvoltare, iar prin contribuțiile aduse au creat un mediu favorabil unor evoluții pozitive în ceea ce privește sectorul fitosanitar.

 8. Inaugurarea Bursei de Pește de la Tulcea a marcat debutul activității Casei Române de Comerț Agroalimentar UNIREA

  Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a participat în data de 8 aprilie 2019, împreună cu premierul Viorica Dăncilă la inaugurarea oficială a Bursei de Pește din Tulcea, obiectiv de investiții finanțat din Fondul European pentru Pescuit. La eveniment au luat parte Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne și Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, precum și fermieri piscicoli și autorități locale. Alături de ministrul Petre Daea s-au aflat, de asemenea, secretarul de stat Daniel Dumitru Botănoiu, președintele Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, Nicolae Dimulescu, directorul Casei Române de Comerț Agroalimentar ”Unirea”, Adrian Izvoranu, directorul general adjunct al AM-POPAM, Gheorghe Văcaru. 

  Scopul principal al Bursei de Pește este să consolideze infrastructura de colectare şi distribuire a peștelui pescuit sau produs in fermele de acvacultură din Delta Dunării, aducând, în același timp transparență, trasabilitate şi bunăstare. Această investiție vine în sprijinul pescarilor comerciali, şi are rolul de a ușura activitatea centrelor de colectare a peștelui şi a fermelor de acvacultură din Delta Dunării pe segmentul de distribuire/vânzare, pe lanțuri de comercializare sigure şi cât mai scurte, pentru a pune în valoare calitatea peștelui din Delta Dunării. Prin intermediul acestui obiectiv se urmărește deținerea unei evidențe mai clare a nivelului capturilor, comercializarea peștelui și a produselor din pește la un preț corect, calitatea mărfurilor și totodată proiectul sprijină pescarii şi proprietarii de pensiuni, în vederea dezvoltării turismului în această zonă.

  După vizitarea obiectivului de investiții, oficialii prezenți au participat la o sesiune de discuții cu reprezentanții asociațiilor de pescari, ocazie cu care au fost dezbătute principalele probleme cu care se confruntă sectorul piscicol: îmbătrânirea populației din Delta Dunării, trasabilitatea peștelui pe piața națională, păsările ihtiofage și sprijinirea pescarilor pentru continuarea activității tradiționale a locuitorilor din această zonă atât de importantă pentru țara noastră.  

  În acest context, ministrul Petre Daea a declarat: ”Accesul la resursă se face pe baza unei politici în domeniu, care să respecte habitatul și să păstreze viabilitatea resursei respective.

  Avem o acțiune susținută din punct de vedere al interesului național, pentru a da culoar de sprijin în viitoarea Politică 2021-2027 pentru acest domeniu, al pisciculturii”.

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a optat pentru soluția funcționării Bursei de Pește din Tulcea ca punct de lucru al Casei Române de Comerț Agroalimentar Unirea - structură nou înființată în cadrul Ministerului, cu capital integral de stat, orientată către atragerea producătorilor în circuitul economic reglementat și fiscalizat.

  În cadrul vizitei, premierul Dăncilă i-a solicitat ministrului Daea să formeze un grup de lucru pentru dezvoltarea sectorului, în care să fie implicați localnicii din zonă, astfel încât soluțiile să se plieze pe realitatea existentă, pentru a avea impactul dorit. În acest sens, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va demara realizarea unui Program Strategic pentru Piscicultură, în care să fie prevăzute măsuri pentru reducerea daunelor provocate de păsările ihtiofage, stimularea tinerilor pescari pentru instalare în Delta Dunării și stabilirea unor măsuri pentru susținerea financiară a pisciculturii.


  {gallery}galerie-foto/2019/04.aprilie2019/08.04.2019{/gallery}

 9. În data de 8 aprilie 2019 s-a desfășurat la Bruxelles reuniunea Comitetului Special pentru Agricultură, la care au participat reprezentanții celor 28 state membre, ai Comisiei Europene si ai Secretariatului General al Consiliului.

  Printre punctele de pe agendă s-au regăsit: prezentarea de către Comisia Europeană a situației piețelor produselor agricole (cereale, carne de porc, carne de vită și zahăr), supunerea în dezbatere a noii abordări a arhitecturii verzi din cadrul PAC post 2020 de către Președinția Română, precum și o informare privind organizarea și pregătirea lucrărilor Consiliului de miniștri ce urmează a avea loc în data de 15 aprilie a.c. la Luxemburg.

  Reamintim că, de la preluarea Președinției României a Consiliului Uniunii Europene, în domeniul agriculturii și pescuitului au fost programate pentru a fi închise 4 dosare, însă datorită ritmului susținut de lucru al tuturor celor implicați în acest proces, numărul dosarelor rezolvate până la această dată a ajuns la 9.

 10. Viitorul cercetării dezbătut la nivel înalt

  Ministrul Petre Daea a deschis în data de 5 aprilie lucrările Conferinței la nivel înalt privind cercetarea agricolă – bază de dezvoltare a agriculturii europene, zonelor rurale și a bioeconomiei, organizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale la Palatul Parlamentului, în contextul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Alături de ministrul Daea, s-a aflat, pentru deschiderea evenimentului, ministrul Cercetării și Inovării, Nicolae Hurduc. 

  Manifestarea a reunit factori de decizie în domeniul cercetării din cadrul Comisiei Europene (DG AGRI și DG Cercetare și Inovare), înalți oficiali din Statele Membre ale Uniunii Europene, reprezentanți ai organizației internaționale a fermierilor COPA-COGECA, cadre universitare renumite, personalități din mediul academic și al cercetării agronomice din România și din străinătate, antreprenori din sectoare bazate pe bioresurse, experți în domeniul consultanței agricole.

  Obiectivul conferinței a fost acela de a întruni experți, cercetători și profesori cu reputație internațională care au schimbat idei, au împărtășit din experiența lor și totodată au făcut recomandări, oferind soluții practice în domeniul cercetării agricole și a bioeconomiei.

  În cadrul evenimentului au avut loc mai multe sesiuni de dezbateri structurate astfel: prima sesiune a fost dedicată tematicii cu privire la deficiențele în punerea în aplicare a inovațiilor în agricultura durabilă: îmbunătățirea AKIS (Sistemul de cunoștințe și inovare în agricultură), a doua sesiune a vizat bioeconomia ca vehicul pentru dezvoltarea rurală, a treia sesiune s-a referit la subiectul provocărilor pentru cercetarea și inovarea în agricultură și bioeconomie în Europa Centrală și de Est, iar în cadrul ultimei sesiuni au fost discutate aspecte privind strategiile pentru dezvoltarea bioeconomiei. 

  În cuvântul său, ministrul Petre Daea a salutat prezența distinșilor oaspeți, afirmând că această reuniune este un bun prilej de a oferi o imagine de ansamblu asupra oportunităților și perspectivelor economice viitoare, a cooperării, dezvoltând recomandări politice pragmatice. 

  Ministrul a afirmat: ”Îmi doresc ca România să fie parte a schimbării și să figureze pe harta bioeconomiei, grație proiectelor de cercetare și inovare de care am putea beneficia”. În acest sens, ministrul a evidențiat faptul că dezideratul țării noastre este acela de a avea o viziune guvernamentală care să întrunească un consens și să fundamenteze o strategie națională pentru stimularea dezvoltării bioeconomiei în direcția dorită.

  MADR susține domeniul bioeconomiei și al cercetării/inovării prin îmbunătățirea vizibilității, la nivel național, prin organizarea de evenimente pe această temă și prin consolidarea rolului de vector al schimbării, la nivel internațional, aderând la inițiativa BIOEAST, care contribuie la dezvoltarea Spațiului European de Cercetare în sectoarele bioeconomiei (în special în agricultură).

  Strategia  pentru cercetare - dezvoltare -  inovare în domeniul agroalimentar  pe termen mediu şi lung 2014-2020/2020 – 2030 a MADR, are ca obiectiv strategic principal, în domeniul bioeconomiei, evaluarea fezabilităţii pe termen mediu şi lung a potenţialului bio-economic naţional pentru producerea de bioresurse non-alimentare sub impactul schimbărilor climatice.

  Comisia propune o contribuție mai puternică în domeniul bioeconomiei în noua PAC 2021-2027.  Astfel, prin eforturile conjugate ale celor doi Comisari europeni, Carlos Moedas și Phil Hogan, Comisia Europeană face pași concreți către susținerea Bioeconomiei prin bugetarea consistentă a programului de cercetare și inovare Orizont 2020, incluzând și bioeconomia.

  În încheierea discursului său, ministrul a declarat că bioeconomia este văzută ca o modalitate de a închide lanțurile valorice specifice economiei bazate pe bioresurse. Astfel, la nivelul Ministerului Agriculturii se va derula un proiect cu sprijinul Academiei Române care vizează consolidarea capacității administrative de a gestiona politici publice în sectorul bioeconomiei și dezvoltarea de competențe pentru angajații din administrația agricolă centrală și locală.

  La conferință au luat parte Teodora Gabriela Gheniu, secretar de stat în cadrul MADR şi Maricel Floricel Dima, subsecretar de stat al MADR, precum şi directori generali şi experți ai Ministerului, dar şi din agențiile din subordine.

© 2018 DADR Alba. All Rights Reserved.