MADR feeds

 1. Întâlnirile ministrului Petre DAEA cu omologii săi din Irlanda, Lituania și Olanda

  Seria întâlnirilor bilaterale avute de ministrul Petre DAEA, în marja reuniunii Consiliului Uniunii Europene – Agricultură și Pescuit, a continuat și marți, 18 decembrie 2018.

  Astfel, în cursul dimineții, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale s-a întâlnit cu miniștrii Agriculturii din Irlanda, Lituania și Olanda, pentru a discuta probleme privind viitoarea Politică Agricolă Comună 2021-2027 (PAC).De asemenea, ministrul Petre DAEA a abordat cu omologii săi prioritățile Președinției române a Consiliului Uniunii Europene, provocările pe care noua PAC le va aduce, fiind supuse discuțiilor și elementele de interes pentru România.

  În acest sens, ministrul Petre Daea a subliniat importanța păstrării structurii Politicii Agricole Comune pe cei doi Piloni, menținerea finanțării cel puțin la nivelul actual, iar povara administrativă pentru fermieri să fie redusă pentru a putea răspunde obiectivelor privind securitatea alimentară.    

 2. Intervenția ministrului Petre Daea la finalul Consiliului UE – Agricultură și Pescuit, din data de 17 decembrie 2018

  Dragă Elisabeth

  Dragă Phil,

  Dragi colegi,

  Moment important, acum la sfârșit și început de an, când colega Elisabeta și-a descărcat responsabilitatea muncii ducând la final o misiune importantă, pentru care merită să o felicităm și să-i mulțumesc, în mod direct, pentru transferul împlinirilor în perioada președinției, asigurând-o și asigurându-vă că voi continua ce este de continuat și voi finaliza ce este de finalizat, în spiritul prevederilor Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene.

  Găsesc momentul potrivit pentru a le mulțumi și felicita pe comisari, care în munca specifică, cu răspunderea directă, au netezit drumul împlinirilor, parcurgând temeinic și riguros procedurile date în procesul de elaborare și de decizie, în care colaborarea a fost liantul succesului.

  Mânați de interesul comun și susținuți de sentimentul colaborării, am parcurs o perioadă întreagă de lucru.

  Știu, cunoaștem, înțelegem, că mandatul următor este marcat de multiple evenimente. Alegerile europarlamentare vor fi chiar în miezul președinției române și că procesul de  co-legiferare va avea specificitatea lui, căreia trebuie să-i cunoaștem limitele și să folosim timpul aflat la dispoziție pentru a genera progres. Ca să-l atingem, avem la dispoziție trei instrumente:

  • Capacitatea de a negocia,
  • Dorința de a face mai mult împreună,
  • Și buna organizare.

  Vă rog să contați pe toate, cum noi ne vom strădui să facem față fiecăruia.

  Preluăm astăzi etapa împlinirii dar și a misiunii aflate în derulare. Cunoaștem tot ce am făcut împreună, știm de asemenea ce avem de făcut, mizând pe principiul solidarității și a coeziunii. România, prin interesul ei și munca celui care vă vorbește, își pune slujba în folosul tuturor și în sprijinul fiecăruia.

  În luna ianuarie vom prezenta prioritățile și modul concret de acțiune și vom încheia în luna iunie. Și atunci, și acum, România este și va fi a Europei, iar eu voi fi al dumneavoastră, al tuturor, în calitate de președinte al Consiliului. Succesul este al nostru, al tuturor, iar eu îl voi formaliza.

  În speranța luării multor decizii bune, îngăduiți-mi să urez succes misiunii noastre comune, iar dumneavoastră și fermierilor din țările dumneavoastră, beneficiari ai politicilor noastre, multă sănătate și succes. La mulți ani!

  Vă aștept cu drag în România!

 3. Intervenția ministrului Petre DAEA în Consiliul Uniunii Europene- Agricultură și Pescuit

  Intervenția ministrului Petre DAEA în Consiliul Uniunii Europene- Agricultură și Pescuit privind Actualizarea strategiei UE în domeniul bioeconomiei din data de 17 decembrie 2018

  Dragă Elisabeth,

  Dragă Phil,

  Dragi colegi,

  Îngăduiți-mi în primul rând să dau salutul de bun venit lui Rumen pentru această îndrăzneață revenire în Consiliul pe care astăzi îl desfășurăm aici. Îți doresc succes și numai bine.

  Tema pusă în discuție astăzi este de o importanță deosebită, dat fiind faptul că resursele tradiționale sunt limitate, iar nevoia de răspuns economic este din ce în ce mai solicitantă.

  De aceea, abordarea tematică de astăzi își găsește locul în nevoia de răspuns la cerințele zilei și de viitor, și la stabilirea căilor prin care putem face acest lucru.

  Schimbul de opinii este necesar, iar căutarea soluțiilor este obligatorie.

  Ca răspuns la prima întrebare pusă în discuție, România consideră că nu folosim pe deplin potențialul de care dispunem. Biomasa existentă oferă o oportunitate enormă de valorificare a resurselor biologice tratate ca deșeuri, subproduse și reziduuri.

  În opinia noastră, producțiile secundare de astăzi trebuie să devină producții principale, materii prime pentru industria de biomasă din agricultură și din alte sectoare, valorificându-se astfel conceptul de bio-economie. 

  Interesul deosebit pe care Romania îl are în dezvoltarea bioeconomiei a fost reiterat și cu ocazia Conferinței organizate la București, în 23 noiembrie 2018, cu tema “Oportunități pentru creștere economică și investiții: dezvoltarea bioeconomiei și a industriilor de biomasă în România”, ocazie cu care au fost prezentate proiecte inovatoare și soluții moderne pentru valorificarea biomasei rezultate din agricultură, România concretizând astfel preocuparea pe care o are ca semnatar al inițiativei BIOEAST.

  Astăzi, produsele secundare se tratează ca deșeuri iar infrastructura nu este suficient de dezvoltată, înregistrând-se și un deficit de calificare umană în această direcție. 

  În acest context, este necesară stimularea obligatorie a cooperării dintre cercetare și industrie, atât la nivel național, cât și la nivelul UE pentru a crea oportunități și pentru a realiza premisele extinderii unor afaceri.

  România acordă o atenție deosebită acestui domeniu, motiv pentru care, pe perioada Președinției a pus pe agenda de dezbateri a Consiliului din martie subiectul bioeconomiei. 

  Mai mult, în 4-5 aprilie 2019 România va organiza o conferință ce abordează bioeconomia și cercetarea în agricultură, iar  pe 3-4 iunie am plăcerea de a vă invita la Consiliul informal din București pe tema ”Bioeconomie, inovare și cercetare agricolă”.

  Vă mulțumesc!

 4. Participarea ministrului Petre DAEA la reuniunea Consiliului Uniunii Europene (Agricultură și Pescuit)

  Petre DAEA, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, participă în perioada 17 -19 decembrie 2018, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Uniunii Europene (Agricultură și Pescuit) și la întâlnirea ministerială informală privind problematica controlului și eradicării Pestei Porcine Africane în Uniunea Europeană.

  În marja Consiliului UE, în dimineața zilei de 17 decembrie 2018, ministrul Petre DAEA a avut o întrevedere, la sediul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Comisia Europeană, cu Phil HOGAN, Comisarul european pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, pentru a stabili modul de lucru privind accelerarea procesului de aprobare a Directivei privind practicile comerciale neloiale, în așa fel încât la începutul anului viitor procesul legislativ să fie finalizat.

  Tot în cursul zilei de luni,comisarul Phil Hogan a înmânat personal ministrului Agriculturii, Petre DAEA, certificatele de înregistrare în registrul Denumirilor de origine Protejate și al Indicațiilor Geografice Protejate pentruScrumbia de Dunăre afumată” (IGP) și pentru vinul ”Însuraței” (DOP).

  În cadrul lucrărilor Consiliului s-au regăsit teme ce vizează pachetul de reformă al Politicii Agricole Comune post 2020, respectiv Regulamentul privind Planurile Strategice ale PAC,  Regulamentul privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC, Regulamentul privind organizarea comună a pieței produselor agricole (OCP).

  De asemenea, în marja reuniunii Consiliului UE, ministrul Petre DAEA a avut întâlniri bilaterale cu omologii din Estonia și Ungaria, pentru a discuta probleme privind viitoarea Politică Agricolă Comună 2020-2027.  


  {gallery}galerie-foto/2018/12.decembrie_2018/{/gallery}

 5. Secretarul de stat Daniel Dumitru BOTĂNOIU a participat, în data de 12 decembrie 2018, la  conferința intitulată "100 de ani de pescărie românească". Organizată de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, conferința s-a desfășurat în cadrul proiectului “Sprijinirea monitorizării, controlului și executării din sectorul pescăresc al României” și a avut loc la Constanța.

  Obiectivul conferinței a fost prezentarea evoluției pescăriei românești în ultimii 100 de ani, dar și acțiunile care trebuie întreprinse în perioada următoare pentru revigorarea acesteia printr-un management durabil al resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale, alături de măsuri eficiente de dezvoltare a acvaculturii.

  Printre subiectele abordate în cadrul conferinței amintim perspectivele de dezvoltare ale pisciculturii românești, învățământul românesc în domeniul pescăresc, noua guvernare a pescuitului în Marea Neagră, proiectele pentru Marea Neagră în 2018 și perspective pentru 2019, rolul cooperării regionale în dezvoltarea sectorială.

  În intervenția sa, secretarul de stat Daniel Dumitru BOTĂNOIU a subliniat importanța sectorului pescăresc pentru economia românească și a afirmat: ”În cei 100 de ani, sectorul pescăresc românesc a înregistrat succese, dar și perioade de cumpănă. Cu toate acestea, în prezent, constrângerile politice, legislative și instituționale au fost depășite. În acest sens, vom acorda mereu un sprijin constant și susținut pentru dezvoltarea sectorului pescăresc, astfel încât nu trebuie să uităm ajutorul dat producătorilor din acvacultură privind subvenția la acciza la motorină, dar și investițiile in sectorul de reproducție din acvacultură.”

  Evenimentul a reunit peste 100 de participanți, membri ai Parlamentului, reprezentanți ai  Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,  ai Comisiei Europene, ai Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA), Eurofish, ai organizațiilor de pescari și piscicultori, profesori universitari și cercetători din domeniul pescăresc și a fost organizat cu sprijinul POPAM 2014-2020.

 6. Întâlnire de lucru cu reprezentanții Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații

  Marți, 11 decembrie 2018, la inițiativa ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre DAEA, a fost convocată o întâlnire de lucru cu reprezentanții Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații pentru a discuta stadiul proiectelor finanțate prin PNDR 2014-2020 prin intermediul sM 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice.

  La întâlnirea desfășurată la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale au participat, de asemenea, secretarul de stat Daniel Dumitru BOTĂNOIU, subsecretarul de stat Maricel Floricel DIMA, directorul general al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, Florin BARBU, directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Adrian CHESNOIU, directorul general adjunct al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Eugen POPESCU.

  Conducerea MADR a dorit să afle direct de la beneficiari ce greutăți întâmpină în derularea proiectelor finanțate prin sM 4.3,  astfel încât investițiile să se desfășoare fără probleme și să crească absorbția fondurilor europene în acest domeniu.

  Ministrul Petre Daea a subliniat că, a fost realizată o analiză la nivelul Ministerului din care rezultă faptul că proiectele finanțate prin sMăsura 4.3, din cadrul PNDR 2014-2020, se află în diverse stadii de desfășurare. ”Este important să ne asigurăm că investițiile realizate prin Programul Național de Irigații și pentru care au fost alocate fonduri de la bugetul de stat sunt talonate de investiții în infrastructura secundară pentru care sunt alocate 435 milioane euro din fonduri europene derulate prin PNDR 2014-2020”,   a punctat ministrul Petre DAEA.  

  Participanții la întâlnirea de astăzi au primit clarificări la problemele cu care se confruntă de la directorul general al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, Florin Barbu și de la  directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Adrian Chesnoiu, iar ministrul Petre Daea i-a asigurat pe toți cei care au fost prezenți de toată disponibilitatea sa ori de câte ori întâmpină greutăți privind derularea proiectelor. În acest sens, ministrul a dispus ca o echipă de specialiști din cadrul MADR să țină legătura cu beneficiarii proiectelor astfel încât problemele să fie comunicate direct și să poată fi urmărită buna desfășurare a acestora.

 7. Sesiune de informare a fermierilor privind preluarea Președinției Consiliului UE de către România

  Luni, 10 decembrie 2018, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre DAEA, a inițiat, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), o întâlnire de lucru în cadrul căreia au fost prezentate prioritățile privind Președinția română a Consiliului Uniunii Europene din primele șase luni ale anului 2019.

  La întâlnire au participat reprezentanții structurilor asociative din domeniul vegetal și zootehnic, ai federațiilor, asociațiilor, organizațiilor și patronatelor reprezentative din sectorul agricol. Alături de ministrul Daea s-au aflat secretarii de stat Daniel Botănoiu, Sorin Claudiu Roșu Mareș, subsecretarul de stat Maricel Floricel Dima, secretarul general Ilie Constantin Aprodu, directori și experți ai direcțiilor de specialitate din cadrul MADR și ai structurilor subordonate.

  Întâlnirea a fost organizată cu scopul de a disemina etapele pregătirilor tehnice și a regulilor pe care le instituie normele de funcționare a Președinției Consiliului Uniunii Europene. Ministrul a afirmat că România este pregătită să facă față acestei provocări, constituind în acest sens structuri dedicate la nivelul MADR. Astfel, a fost înființat Comitetul de Coordonare a activității evenimentelor și acțiunilor conexe care vor avea loc în timpul pregătirii și exercitării Președinției Române la Consiliul Uniunii Europene.

  În mandatul său de Președinție a Consiliului Uniunii Europene, România va acționa coordonat în cadrul Trio-ului de Președinții, alături de Finlanda și Croația, asigurând în același timp continuitate cu Trio-ul precedent în atingerea obiectivelor asumate în cadrul Programului de lucru al Consiliului.

  Gestionarea negocierii pachetului legislativ, prilejuit de reforma Politicii Agricole Comune (PAC) post-2020, în contextul noului Cadru Financiar Multianual 2021-2027, reprezintă principala prioritate a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene în domeniul agriculturii. 

  Principalele elemente de poziție ale României față de noua PAC sunt: menţinerea structurii cu doi piloni ai politicii, cu măsuri anuale de aplicare generală în Pilonul I, măsuri sectoriale de piață, precum și măsuri de dezvoltare rurală în Pilonul II, continuarea convergenței externe a plăților directe, demersuri susținute pentru alocarea unui buget consistent, cel puțin la nivelul celui actual, respingerea în mod ferm a aplicării plafonării. 

  Ministrul a enumerat vizitele primite și întalnirile din marja Consiliului Agrifish cu miniștri omologi pentru a împărtăși puncte de vedere asupra PAC, precum și asupra gestionării președinției Consiliului UE, prin schimbul de cunoștințe și expertiză.  

  În cadrul întâlnirii, ministrul Daea a declarat că preluarea Președinției este o responsabilitate care implică un efort de consolidare a unei viziuni naționale asupra viitorului Uniunii Europene și de creștere a capacității administrative necesare pentru exercitarea acestui mandat.

  Ministrul a precizat că PAC va pune un accent puternic pe valorificarea potențialului în materie de cercetare, inovare, formare și utilizare a serviciilor de consiliere, pentru a îmbunătăți grija față de mediu și climă, inclusiv prin utilizarea mai eficientă a resurselor.

  Exercitarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene reprezintă o bună oportunitate pentru MADR de a organiza o serie de acțiuni de informare și promovare a politicilor aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, pentru a face cunoscute produsele agroalimentare românești, atât pe plan intern, cât și pe plan internațional.

  Ministrul Daea a mulțumit reprezentanților structurilor asociative pentru sprijin și colaborare, în special în dialogul cu oficialii europeni. De asemenea, a făcut referire la vizita Comisarului Hogan în România, subliniind faptul că acesta a rămas plăcut impresionat de locurile vizitate precum și de implicarea fermierilor. O președinție de succes se sprijină pe punerea în aplicare și coordonarea politicilor europene     într-un mod eficient, iar România este cu siguranță capabilă să realizeze aceste obiective.

  La finalul întâlnirii, ministrul Petre Daea a prezentat agenda privind reuniunile formale și informale ale Consiliului, precum și locurile de desfășurare a acestora, ocazie cu care se va putea prezenta imensul potențial de care dispune România.   

 8. COMUNICAT DE PRESĂ

  În Ședința Guvernului din data de 7 decembrie 2018 a fost aprobată o Hotărâre prin care se suplimentează cu 3.900.000 lei pentru anul 2018 valoarea schemei de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1179/201.

  Astfel, valoarea va fi demaximum 59.900.000 lei, din care 27.000.000 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, respectiv 32.900.000 lei pentru speciile ovine şi caprine, şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2018.

  Prin cererile inițiale depuse la APIA de către solicitanții ajutorului de stat s-a solicitat suma de 88.685.496 lei, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014, cu modificările și completările ulterioare, s-a aprobat cu această destinație suma de 56.000.000 lei. În urma analizei execuției bugetare pe primele 8 luni ale anului 2018, a rezultat că pentru plata serviciilor prestate în anul 2018 la speciile ovine şi caprine este necesară suplimentarea sumei cu 3.900.000 lei, motiv pentru care a fost supusă aprobării prezenta Hotărâre.

  Pentru schema "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.9/2018, cu modificările ulterioare, valoarea totală, pentru anul 2018, este de 700.000 lei în loc de 4.600.000 lei.

   

 9. Plafoanele si cuantumul alocat schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, aprobate în Ședința de Guvern

  În Ședința Guvernului din data de 7 decembrie 2018 a fost aprobată o Hotărâre prin care se aprobă plafoanele alocate schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, și se stabilește cuantumul acestora, pentru anul de cerere 2018.

  Astfel, prin acest act normativ se aprobă plafonul de 104.141.500 euro, respectiv 485.695.127 lei, care se acordă crescătorilor de animale pentru anul de cerere 2018, pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, repartizat astfel:

  1. 1.540.000 euro,respectiv7.182.252 lei, pentru specia bovine, categoria bivolițe de lapte;
  2. 12.075.000 euro,respectiv56.315.385 lei pentru specia bovine, categoria taurine din rase de carne și metișii acestora;
  3. 90.499.500 euro,respectiv422.071.568 leipentru specia bovine, categoria vaci de lapte;
  4. 27.000 euro respectiv125.922 lei pentru specia viermi de mătase.

  În ceea ce privește cuantumul sprijinului per unitate pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, acesta se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la efectivul de animale eligibile/kg gogoși crude de mătase eligibile.

  Plățile se acordă de la bugetul de stat în limita sumelor aprobate cu această destinație Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anii 2018 şi 2019.

  Plățile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,6638 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 28 septembrie 2018, prin Comunicarea Comisiei Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 351 din 28 septembrie 2018.

  Reamintim că în conformitate legislația în vigoare plafoanele alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi cuantumul acestora se stabilesc anual prin Hotărâre a Guvernului.

 10. Modificarea legislației privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

  În Ședința Guvernului din data de 7 decembrie 2018 a fost aprobată o Hotărâre prin care crește suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2018, cu 67.012.579 lei, respectiv de la 420.581.000 lei, la 487.593.579 lei.

  Se asigură astfel resursele financiare necesare pentru plata în integralitate a ajutorului de stat aferent perioadei 1 aprilie – 30 iunie 2018.

  Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2018 este de 487.593.579 lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2018.

  Reamintim că prin Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, începând cu anul 2015 se aplică schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, respectiv prin aplicarea unei rate reduse de impozitare a motorinei, utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare.

© 2018 DADR Alba. All Rights Reserved.