MADR feeds

 1. Ministrul Adrian Oros a participat la Consiliul AgriFish de la Luxemburg

  Ministrul Adrian Oros a participat în perioada 19-20 octombrie 2020, la Luxemburg, la reuniunea Consiliului AGRIFISH. Alături de ministru s-au aflat, din partea Reprezentanței Permanente, Achim Irimescu, reprezentant al României în CSA și Emilia Mohan.

  În urma negocierilor intense pe durata a 48 de ore (discuții în plen, reuniuni trilaterale la nivel de ministru și la nivel tehnic) s-a obținut acordul pentru poziția Consiliului asupra celor 3 regulamente ale reformei PAC post 2020, cu largă majoritate calificată (un vot contra – LT și 3 abțineri – BG, LV și RO). RO și BG s-au abținut deoarece au solicitat, cu justificări corespunzătoare, actualizarea anului de referință pentru plata ajutorului național de tranziție (ANT) de la ianuarie 2013 la iunie 2018, pentru a nu mai plăti de la bugetul de stat subvenții pentru multe animale care nu mai există (Președinția germană a anunțat în timpul negocierilor cu RO, CZ, SK și BG că va actualiza la anul 2018, dar promisiunea nu s-a mai materializat în compromisul final).

  În ansamblu însă, România a obținut: flexibilitate în aplicarea eco-schemelor (care permite reducerea riscului de a pierde circa 400 milioane Euro/an în primii ani); menținerea ANT la nivelul actual (50%) cu o degresivitate de 5% pe an (deși trebuia să nu mai continue după 2020), reducerea plăților directe pentru fermele mari - propunerea adoptată avantajează țara noastră deoarece lasă la latitudinea Guvernului aplicarea plafonării (la 100.000 Euro, la plata de bază, cu considerarea salariilor) sau a plății redistributive; menținerea plafonului de 2000 Euro pentru aplicarea disciplinei financiare (care permite exceptarea micilor fermieri și reducerea birocrației); flexibilitate sporită la controlul condiționalității și aplicarea sancțiunilor pentru micii fermieri; condiții favorabile la aplicarea GAEC 8 și GAEC 9, etc.

  Reforma introduce obligații semnificative de mediu și climă pentru fermierii europeni, care ar putea conduce la riscul unei creșteri a prețului la produsele agro-alimentare. Obținerea acordului permite, odată cu votul poziției Parlamentului European din plen, în aceste zile, demararea negocierilor în trilog a reformei, ce va face posibilă adoptarea reformei PAC în semestrul I al anului 2021 și aplicarea de la 1 ianuarie 2023.

 2. MADR salută cea de-a 75-a aniversare a FAO și Ziua Mondială a Alimentației

  În data de 16 octombrie, în întreaga lume, statele membre ONU celebrează „Ziua Mondială a Alimentației”. Tema din acest an este: „Creșteți, hrăniți, susțineți. Împreună - Acțiunile noastre sunt viitorul nostru”. Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură FAO, fondată în 1945, reunește sub cupola sa un număr de 193 de state cu aceleași scopuri umanitare, printre care și România, care a aderat la această Organizație în 1961. FAO este Agenția specializată a Națiunilor Unite care luptă pentru eradicarea foametei, a malnutriției și a sărăciei pe plan internațional.

  În cadrul unei conferințe de presă susținută astăzi, la sediul MADR, ministrul Adrian Oros a declarat: „Scopul instituirii „Zilei Mondiale a Alimentației” este acela de a crește gradul de conștientizare asupra problemelor alimentare care pot să apară pe termen lung, de a promova solidaritatea națională și internațională în lupta împotriva foametei, a malnutriției, a sărăciei și de a încuraja o atenție sporită asupra producțiilor agricole, astfel încât să facem cu toții o agricultură durabilă, gândindu-ne că resursele la care recurgem când facem agricultură, respectiv pământul și apa sunt moștenite și trebuie să le lăsăm și celor care vor veni după noi. Altfel spus, trebuie să practicăm o agricultură responsabilă și durabilă, aspecte care se regăsesc și în strategia Green Deal din viitoarea Politică Agricolă Comună”. 

  ONU, FAO cât și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale susțin necondiționat această sărbătoare și sprijină eforturile tuturor statelor lumii și ale organizațiilor care promovează importanța agriculturii și a industriei alimentare pentru eradicarea foametei și sărăciei la nivel mondial.   

  În prezent, FAO reprezintă un centru mondial de referință pentru implementarea celor 17 Obiective Mondiale de Dezvoltare Sustenabilă și a tuturor programelor Organizației Națiunilor Unite pentru asigurarea unei securități alimentare la nivel mondial. Anul acesta, FAO lansează un apel pentru solidaritate globală cu scopul de a ajuta persoanele cele mai vulnerabile să se recupereze și să creeze sistemele alimentare cât mai rezistente la șocuri cauzate în mod special de această pandemie COVID 19.

  MADR susține lupta continuă pentru eradicarea foametei și asigurarea securității alimentare la nivel mondial.

 3. Întâlnirea ministrului Agriculturii cu ambasadoarea Republicii Franceze la București

  Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a primit-o joi, 15 octombrie 2020, la sediul MADR pe doamna Laurence Auer, ambasadoarea Republicii Franceze la București. La întâlnire a participat și doamna Marie-Luce Ghib, consilier agricol regional pentru România. Ambasadoarea a solicitat această întâlnire pentru a se prezenta, fiind recent numită în funcție, dar și pentru a discuta despre întâlnirea bilaterală a celor doi miniștri ai agriculturii, ce este programată să aibă loc la Paris, în 26 octombrie a.c.

  În deschiderea discuțiilor, cei doi oficiali au apreciat relațiile foarte bune de colaborare din România și Republica Franceză, mai ales că, în contextul viitoarei Politici Agricole Comune, ambele țări împărtășesc puncte de vedere comune. În această privință, doamna Laurence Auer a subliniat toată deschiderea și disponibilitatea pentru a oferi suportul echipei sale în eventualitatea în care sunt solicitări din partea MADR.

  Ministrul Adrian Oros a afirmat că agricultura din România are anumite nevoi care trebuie rezolvate în perioada următoare, iar experiența Franței poate ajuta țara noastră, fiind binecunoscut modelul de succes franțuzesc al fermei de familie, precum și eficiența învățământului agricol. De asemenea, un alt subiect de interes îl reprezintă înființarea unor depozite sau centre logistice regionale pentru colectarea, depozitarea, promovarea și distribuirea produselor agroalimentare, aspect rezultat în urma discuțiilor dintre MADR și reprezentanții mediului asociativ din România.

  Totodată, Adrian Oros a precizat că în contextul viitoarei PAC 2021-2027, România subliniază importanța fermelor micii și a fermelor de familie pentru contribuția agriculturii la ambiția de mediu. Agricultorii din aceste ferme folosesc metode agrotehnice tradiționale, mult mai prietenoase cu mediul, decât cele intensive practicate de fermele mai mari.

  În același timp, în ceea ce privește strategia Farm to Fork, ministrul a subliniat că România susține reducerea cu 50 % a utilizării pesticidelor chimice și a riscurilor pe care acestea le reprezintă, până în 2030 și a excesului de nutrienți, raportat la media folosită în Uniunea Europeană. Adrian Oros a precizat că în România, media pesticidelor folosite este de 660g/ha, în timp ce media europeană este de 2.200 g/ha. 

  Cei doi oficiali au apreciat că Pactul Ecologic European (Green Deal) propune obiective care vor avea un impact benefic asupra componentelor de mediu și a sănătății publice prin promovarea unor practici agricole durabile, iar pe termen lung poate contribui la atenuarea efectelor și adaptarea la schimbările climatice.

  Totodată, ambasadoarea Laurence Auer a reiterat ideea că Franța va rămâne un partener de încredere al României, ce susține o agricultură nu așa de intensivă, cu orientare spre susținerea fermelor de familie și a promovării produselor regionale.

 4. Peste 4.300 de operatori controlați în domeniul comercializării legumelor și fructelor proaspete

  De la începutul anului 2020 și până în luna august, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a desfășurat acțiuni de control la nivel teritorial pe toată filiera de produs în domeniul comercializării legumelor și fructelor proaspete, de la producere până la comercializare.

  Acțiunile de control desfășurate de inspectorii din domeniul legume-fructe din cadrul tuturor compartimentelor județene și a municipiului București au vizat atât producătorii agricoli persoane fizice, cât și operatorii economici/persoane juridice care desfășoară activități de comerț cu legume și fructe proaspete în piețele agroalimentare, market-uri, hipermarket-uri, piețe en-gros. În total, au fost controlați 4.320de operatori.

  În ceea ce privește numărul amenzilor contravenționale, acestea au fost în număr de 144, cu o valoare totală de 222.400 lei. De asemenea, au fost aplicate conform legislației în vigoare 472 avertismente și au fost anulate 22 atestate de producător și carnete de comercializare, primăriile emitente fiind sancționate conform Legii nr.145/2014, cu amenda contravențională în valoare de 15.000 lei.

  Dintre constatările inspectorilor în cazul carnetelor de comercializare/atestate de producător menționăm lipsa totală sau parțială a suprafețelor cultivate cu legume sau fructe, dar înscrise în atestate și carnetele de comercializare, ori lipsa avizelor consultative emise de Direcțiile pentru Agricultură Județene sau, după caz, asociațiile/organizațiile de producători.

  În cazul mai multor operatori economici ce desfășoară activități de comerț cu legume și fructe pe întreg teritoriul României, s-au constatat: lipsa documentelor de proveniență pentru loturile de legume și fructe expuse la vânzare în cadrul piețelor agroalimentare, lipsa totală sau parțială a elementelor obligatorii, conform sistemului de etichetare national și european, prin neafișarea originii produselor și/sau categoriei de calitate pentru loturile expuse la vânzare.

  Principalele neconformități constatate de inspectori la producătorii agricoli persoane fizice care își comercializează produsele obținute în gospodăria proprie pe baza atestatului de producător și a carnetului de comercializare în piețele agroalimentare au fost deficiențe de etichetare, prin neînscrierea pe etichetele de vânzare a denumirii producătorului agricol, a localității de origine și/sau a datei recoltării, necompletarea filelor din carnetul de comercializare, lipsa vizei anuale a carnetului de comercializare, ori comercializarea altor produse agricole decât cele obținute în gospodăria proprie.

  Acțiunile de control desfășurate de inspectorii cu atribuții în domeniul fructelor și legumelor din cadrul MADR s-au desfășurat cu o frecvență mai scăzută decât în alți ani, având în vedere unele măsuri de protecție împotriva răspândiri virusului SARS COV 2. Chiar și în aceste condiții, controalele vor continua atât în baza tematicii de control cadru aprobată de conducerea MADR, ca urmare a sesizărilor venite din partea consumatorilor sau ale operatorilor implicați pe filiera de comercializare, sau ca urmare a dispozițiilor conducerii Direcției Generale Control Antifraudă și Inspecții.

 5. ​În ședința de Guvern din data de 08 octombrie 2020 a fost adoptată Hotărârea pentru modificarea art.19 alin.(7) din HG nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor.

  ​Prin prezentul act normativ se suplimentează valoarea totală maximă a ajutorului de stat pentru anul 2020, de la 54.048 mii lei la 65.000 mii lei, ca urmare a deblocării sumei reținute potrivit prevederilor art.21 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art.33 din OUG nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020.

  Repartizarea sumei totale pe specii se realizează proporțional cu sumele solicitate prin cererile inițiale anuale, pentru anul 2020, respectiv:

  -​30.000 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine;

  -​35.000 mii lei pentru speciile ovine şi caprine.

  Suma de 65.000 mii lei se suportă de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2020.

  Precizăm că HG nr. 1179/2014 instituie o schemă de ajutor de stat, ce are ca obiectiv acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrului genealogic, precum şi a costurilor aferente testelor pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului. Acest ajutor este furnizat sub formă de servicii subvenţionate crescătorilor de animale din speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, porcine şi ecvine.

 6. Participarea ministrului Adrian Oros la Conferința internațională privind implementarea abordării LEADER

  Conferința internațională privind implementarea abordării LEADER/CLLD, organizată de Federația LEADER România, în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a debutat luni, 5 octombrie 2020, la Eforie Nord, temele de interes fiind dezvoltarea guvernanței la nivel local în contextul noilor politici de dezvoltare rurală.

  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Adrian Oros, a declarat că, pentru viitoarea perioadă de programare – post 2020, Grupurile de Acțiune Locală vor fi în continuare sprijinite pentru elaborarea și implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, ținând cont de nevoile identificate în teritoriul acoperit de GAL. „Mai mult, am convingerea că vom avea aceeași relație fructuoasă și GAL-urile vor rămâne un partener important al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru dezvoltarea zonelor rurale din România”, a adăugat ministrul Oros.

  Alături de ministrul Oros, la eveniment au avut intervenții online omologul său bulgar, dna. Desislava Taneva, oficiali ai Uniunii Europene, iar membri ai Autorității de Management pentru PNDR, precum și reprezentanți ai Grupurilor de Acțiune Locală și ai diverselor organisme, asociații și organizații europene implicate în dezvoltarea rurală au susținut, de asemenea, prezentări.

  Reprezentanții celor două părți au convenit asupra importanței instrumentului LEADER în dezvoltarea locală, în crearea de locuri de muncă, în sprijinirea unei economii verzi și digitale, subliniind totodată necesitatea colaborării dintre state în încercarea de a proteja interesele fermierilor.

  Evenimentul, menit să întărească și să promoveze buna colaborare în domeniul dezvoltării rurale dintre România și Bulgaria, prin facilitarea schimbului de experiență, de idei, informații și bune practici se va desfășura în două etape, participanții continuând lucrările reuniunii la Albena (Bulgaria), în perioada 6-7 octombrie.

  În a doua parte a zilei, ministrul Adrian Oros a avut o întâlnire bilaterală cu secretarul de stat din Bulgaria, Lozana Vasileva. Cu această ocazie, au fost abordate teme precum prioritățile viitorului Plan Național Strategic, necesititatea menținerii sprijinului cuplat voluntar și a ajutorului național tranzitoriu, aspecte despre Pactul verde european (Green Deal). Cei doi demnitari au căzut de acord că atât România cât și Bulgaria prezintă aceleași specificități din punct de vedere agricol și este important să își susțină punctele de vedere comune, în beneficiul ambelor părți.

 7. Pentru a veni în sprijinul fermierilor care doresc să acceseze Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza Covid-19 și pentru o oferi mai multă claritate în ceea ce privește categoriile de beneficiari eligibili, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), face următoarele precizări:

  Potențialii beneficiari ai acestui sprijin temporar cu caracter excepțional sunt fermierii activi, conform definiției în sensul art. 9 din Reg. (UE) nr. 1307/2013, respectiv legislației naționale, crescători de animale din speciile bovine, ovine/caprine, și/sau fermieri din sectorul vegetal, respectiv cei din sectorul de legume-fructe și cartofi, înscriși în evidența APIA cu cod unic de identificare, care au depus Cerere unică de plată în anul 2020 și care respectă criteriile de eligibilitate, specifice schemei de sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19.

  Fermierii activi sunt:

  a) beneficiarii care au îndeplinit calitatea de fermier activ și au încasat plăți directe conform dovezilor verificabile aferente Cererii unice de plată din Campania 2019;

  b) beneficiarii care au solicitat plăți directe pentru prima dată în anul 2020 și îndeplinesc prevederile OMADR nr. 619/2015, cu modificările și completările ulterioare.

  Articolul 9 privind ”Fermierul activ” din Regulamentul (UE) nr. 1307 si legislația națională menționează și impun verificări pentru respectarea condiției de fermier activ doar pentru  plați directe: “Fermierul care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăți directe, calculate potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, denumit în continuare Regulamentul nr. 639/2014, plăți care nu ar fi depășit cuantumul de 5.000 euro, și care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă în cadrul exploatației sale, definită potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c), d) și e), este fermier activ și poate beneficia de plăți directe.”.

  Prin urmare, un fermier doar cu ANT nu se supune verificărilor specifice pentru “fermierul activ”, dar în mod obligatoriu trebuie să desfășoare activitate agricolă pentru a putea beneficia de ajutoarele excepționale acordate fermierilor afectați de criza COVID-19.

 8. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează potențialii beneficiari ai Măsurii 21 « Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza Covid-19« că, DOAR în data de 2 octombrie 2020, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va SUSPENDA TEMPORAR activitatea de primire a cererilor.

  Modificările/completările aduse Măsurii 21 de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurală – PNDR pentru sectorul legume- fructe și cartofi sunt:

  Completarea codurilor de cultură pentru Legume cultivate în câmp, fructe și cartofi eligibile și cu următoarele coduri aferente industrializării respectiv:

  2517 (Cartofi  timpurii, semi-timpurii și de vară pentru industrializare);
  3537 (Tomate câmp pentru industrializare);
  3547 (Castraveți pentru industrializare);
  6547 (Caiși și zarzări pentru industrializare);
  6567( Cireși și vișini pentru industrializare).

  Adaptarea condițiilor specifice după structura exploatațiilor :

  Pentru a beneficia de sprijin temporar cu caracter excepțional în sectorul legume-fructe cultivate în spații protejate (sere și solarii):

  -solicitantul trebuie să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 0,30 ha, în conformitate cu datele înscrise în cererea unică de plată 2020;
  -suprafața cultivată cu legume-fructe de minimum 0,10 ha;
  -suprafața parcelei pentru legume de minimum 0,03 ha;
  -suprafața parcelei pentru fructe de minimum 0,10 ha.

  Pentru a beneficia de sprijin temporar cu caracter excepțional în sectorul legume-fructe și cartofi cultivate în câmp:

  -solicitantul trebuie să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel putin 1 ha, în conformitate cu datele înscrise în cererea unică de plată 2020;
  -suprafața cultivată cu legume-fructe și cartofi de minimum 0,30 ha;
  -suprafața parcelei pentru legume și cartofi de minimum 0,30 ha;
  -suprafața parcelei pentru fructe de minimum 0,10 ha.

  Măsurile de modificare/adaptare se impun și vin în sprijinul fermierilor fiind incluse culturile destinate industrializării, practic culturile eligibile pentru sprijinul cuplat.

  Totodată, reglementarea privind suprafețele cultivate în spații protejate din sectorul legume fructe și cartofi creează posibilitatea fermierilor mici să beneficieze de sprijinul temporar cu caracter excepțional reglementat prin Măsura 21.

 9. În ședința de Guvern din data de 1 octombrie 2020 a fost adoptată Hotărârea privind stabilirea pentru anul 2020 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri și a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine și caprine.

  Prin prezentul act normativ se aprobă cuantumurile pentru plățile directe în sectorul vegetal, respectiv:

  • schema de plată unică pe suprafaţă (98,7381 euro/ha)
  • plata redistributivă pentru intervalele între 1 ha și 5 ha, inclusiv (5 euro/ha) și peste 5 ha şi până la 30 ha, inclusiv (48,1053 euro/ha)
  • plata pentru înverzire (57,8245 euro/ha)
  • plata pentru tinerii fermieri (36,6119 euro/ha).

  De asemenea, prin actul normativ se aprobă plafonulaferent plății directe pentruschema de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine este de 71.300 mii euro. Cuantumurile unitare se calculează de către APIA, prin raportarea plafoanelor la efectivul de animale eligibile, după caz. Cuantumul estimat este de 17,9 euro cap ovină/caprină.

  De aceste forme de sprijin vor beneficiapeste 800.000 fermieri.

  Începând cu data de 16 octombrie 2020, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate acorda plăţi în avans în cadrul schemelor de plăţi directe din sectorul vegetal și zootehnic într-un procent de maximum 70%, avans care poate fi achitat după finalizarea controalelor administrative, cu condiția să nu fie periclitată buna gestiune financiară și îndeplinirea cerinței referitoare la un nivel de asigurare suficient.

  Sumele necesare pentru aplicarea plăților directe în sectorul vegetal și a schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine și caprine ca forme de sprijin financiar aferente Fondului European de Garantare Agricolă se asigură din bugetul aprobat MADR pentru anii 2020 și 2021.

 10. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează că Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin Centrele Județene, efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, pentru cererile depuse în luna august 2020, aferente serviciilor prestate în luna iulie 2020.

  Suma totală autorizată la plată este de 1.460.354,90 lei și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru un număr de 27 de solicitanți care au accesat această formă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările şi completările ulterioare.

© 2020 DADR Alba. All Rights Reserved.
Politica Cookie Acest site utilizează module cookie strict necesare - functionare. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii lor.